ໃນຕອນແລງ ຂອງວັນທີ 09 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາ, ປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການອະນຸຍາດການລົງທຶນ ບັນດາກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການອະນຸຍາດໃນຂະແໜງການສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ພຊສ ແຂວງ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ບົວສີ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 24 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ.