ໃນວັນທີ 07 ເມສາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງໝອກ,  ທີມງານຈາກພະແນກຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ໄດ້ລົງຊຸກຢູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ, ໂດຍ​ການ​ນຳ​ພາ​ທີມ​ງານ​ໂດຍ ​ທ່ານ ວິໄລພອນ ມະນີວົງ ຮອງຫົວ​ໜ້າ​ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ມີຂະແໜງກວດກາ, ຂະແໜງບໍລິຫານ, ຄະນະຫ້ອງການ, ຄະນະໜ່ວຍງານ ແລະ ວິຊາການຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງໝອກ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 14 ທ່ານ ຍິງ 04 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ແບບແຜນການນໍາພາ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກຂອງຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງໝອກ ຈາກທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາການຈາກຫົວໜ້າໜ່ວຍງານແຕ່ລະໜ່ວຍງານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນໃນວຽກງານຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການແກ້ໄຂວຽກງານຕ່າງໆໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ສໍາເລັດລົງໃນວັນດຽວກັນ.